NEWS


CURRENT EXHIBITIONS:

Daimler Contemporary Berlin G
Last Night's Fortune Teller
26.11.2017 - 13.05.2018

SZÓLLÓSI-NAGY - NEMES Collection
Vízivárosi Galéria, Budapest H
06.04 - 28.04

KuuB - ruimte voor kunst en cultuur, Utrecht NL
De Wereld Geschapen
08.04 - 13.05

GRID Grafisch Museum, Groningen NL
Ongebonden - artist books 1/3

11.02 - 20.05

-------------------------------------------------------------------------------------

1